วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ยาระงับสรรพทุกข์

อ้างอิงจาก
http://board.palungjit.com/f2/ข้อความจาก-กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย-เขากะลา-ปิดกระทู้-86674-74.html

คัดลอกมาจากหนังสือธรรมะของ ท่านพุทธทาสภิกขุ


ยาระงับสรรพทุกข์

ต้น"ไม่รู้ไม่ชี้"นี่เอาเปลือก
ต้น"ช่างหัวมัน"นั้นเลือก เอาแก่นแข็ง
"อย่างนั้นเอง"เอาแต่ราก ฤทธิ์มันแรง
"ไม่มีกู-ของกู"แสวง เอาแต่ใบ

"ไม่น่าเอา-น่าเป็น"เฟ้นเอาดอก
"ตายก่อนตาย"เลือกออก ลูกใหญ่ ๆ
หกอย่างนี้อย่างละชั่ง ตั้งเกณฑ์ไว้
"ดับไม่เหลือ"สิ่งสุดท้าย ใช้เมล็ดมัน

หนักหกชั่ง เท่ากับ ยาทั้งหลาย
เคล้ากันไป เสกคาถา ที่อาถรรพณ์
"สัพเพ ธัมมา นาลัง อะภินิเวสายะ"อัน
เป็นธรรมชั้น หฤทัย ในพุทธนาม

จัดลงหม้อ ใส่น้ำ พอท่วมยา
เคี่ยวไฟกล้า เหลือได้ หนึ่งในสาม
หนึ่งช้อนชา สามเวลา พยายาม
กินเพื่อความ หมดสรรพโรค เป็นอุดร ฯ

พุทธทาสภิกขุ


.......................
ยาระงับสรรพทุกข์


ไม่รู้ไม่ชี้
ช่างหัวมัน
อย่างนั้นเอง
ไม่มีกู - ของกู
ไม่น่าเอา-น่าเป็น
ตายก่อนตาย


และสุดท้ายจะ


ดับไม่เหลือ