วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เม็ดทรายบนฝ่ามือ

เม็ดทรายบนฝ่ามือ
ธรรมดา ชีวิตของสัตว์ที่ยังวนเวียนว่าย ตายเกิดนี้ก็มากอยู่ ท่านทั้งหลายโปรดพึงพิจารณาเถิด ยามที่ท่านไปเที่ยวชาดหาด ชายทะเล ในที่ที่มีเม็ดทรายเต็มชายหาด จนมองไปสุดสายตา

จำนวนเม็ดทรายที่ท่านมองเห็นอยู่นี้ก็ยังมีจำนวนน้อยกว่า สัตว์ที่ยังวนเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพนี้เสียอีก

ท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูอีกครั้งเถิด เอามือเล็ก ๆ ของท่านนี้กอบทรายเข้ามาในอุ้งมือ แล้วแบขึ้นมาดูเถิด

จำนวนเม็ดทรายที่ท่านเห็นในอุ้งมือนี้มีประมาณได้ เท่ากับจำนวนมนุษย์ที่ได้มีโอกาสเกิดขึ้นมา อาศัยอยู่บนโลกในเวลานี้...

จากนั้นให้ท่านลองปล่อยเม็ดทรายในมือช้า ๆ แต่ยังคงกำมือหลวม ๆ เอาไว้ จำนวนเม็ดทรายที่อยู่ในมือเวลานี้ คือ ปริมาณของคนที่มีโอกาสเกิดมาพบพุทธศาสนา...

จากนั้นให้ท่านคว่ำมือลง ทิ้งทรายที่อยู่ในกำมือจนหมด และหงายมือขึ้นเพื่อดูเม็ดทรายที่หลงเหลือ ติดอยู่กับมือ

จำนวนเม็ดทรายที่ติดอยู่ในมือนี้เอง เทียบได้กับมนุษย์ผู้ที่เกิดมามีสัมมาทิฏฐิโดยสมบูรณ์แบบ

จากนั้นให้ท่านลองสลัดมือไปสัก สาม ครั้ง จำนวนเม็ดทรายที่ติดอยู่ในมือเวลานี้เอง คือ จำนวนพระอริยบุคคล ผู้มีดวงตาเห็นธรรมและดำรงขันธ์อยู่ในปัจจุบัน

เราเกิดมาโชคดีขนาด ไหนแล้ว ที่ได้มีโอกาสพบกับพระพุทธศาสนา อยู่บนแนวทางอันถูกอันควร ที่ครูบาอาจารย์ท่านอบรม ต่อ ๆ กันมาตั่งแต่ครั้งสมัยพุทธกาล


ท่านอาจจะเป็นเม็ดทรายที่เกาะอยู่ในกำมือ เป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อถึงธรรมในขั้นสุดท้าย คือ พระนิพพาน หรือ จะยอมปล่อยตัวปล่อยใจให้ตกลงปะปนอยู่กับเม็ดทราย เม็ดอื่น ๆ รอวันเวลาที่ถูกคลื่น ลมซัดไปมา ร่อนเร่ วนเวียนอยู่ในมหาสมุทรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้...ก็สุดกำลังของแต่ละคน แล้วกันธรรมะเดลิเวอรี่


http://ufokaokala.com/index.php?topic=1002.0