วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การมองชีวิตและการใช้ชีวิตเป็น

ความธรรมดา  ความเรียบง่ายที่ไร้การปรุงแต่ง  มีให้เห็นทุก ๆ วัน 
แต่กลับไม่เคยเห็นมันสักที

ธรรมะ  หรือธรรมชาติ  คือความธรรมดา ๆ  ที่ไม่ได้มีการปรุงแต่งใด ๆ   มันเป็นของมันอย่างนั้นตามกฏไตรลักษณ์ 
มันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง  ย่อมเกิดขึ้น  มีการตั้งอยู่ แล้วก็แปรปรวนไปเป็นธรรมดา  เพราะธรรมชาติมันไม่ได้เป็นตัวใครของใครนั่นเอง

นี่คือ  ความเป็นธรรมดา...ของกฏธรรมชาติ

แต่มัน....ไม่ธรรมดา  ตามความต้องการของเรา 
จึงต้องปรุงแต่ง  คาดหวัง  ตั้งเป้าหมาย 
แล้วบีบบังคับเพื่อให้เป็นอย่างนั้น อย่างนั้น 
มันจึงเป็นเหตุแห่งทุกข์นั่นเองดังนั้น  ปัจจุบันขณะ  จึงมีอยู่ตลอดเวลา
แต่น้อยคนนักที่จะมองเห็น  จะสัมผัสได้ 
น้อยคนนักที่จะเห็นคุณค่าแท้จริงของทุกสรรพสิ่ง....ที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้น


ทำให้นึกถึงหนังสือเล่มหนึ่ง  ที่ชื่อ ฝนประปราย   ซึ่งได้เคยนำข้อคิดในหลาย ๆ บทความ มาลงไว้แล้วนั้น

มีบทความหนึ่ง  น่าจะสะกิดเตือนให้เห็นความเป็นธรรมดา  ที่ยิ่งใหญ่  โดยที่บุคคลต่าง ๆ มักมองข้ามไป....มาฝาก
เส้นผมบังภูเขาที่บ่ออาบน้ำ  ตอนเย็นวันหนึ่ง
" นี่ก็  5 โมงกว่าแล้ว  เหลวไหลมาก
ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย"

"อยู่สบาย ๆ มาได้ถึง 5 โมงเย็น
นับว่าทำงานอย่างยิ่งแล้ว"


เสียงจากพระเถระรูปหนึ่ง.

........................

  นี่คือสิ่งธรรมดา ๆ  ที่มองข้ามไป  และหาได้ยากยิ่ง 
เพราะขันธ์ 5 ที่มีอวิชชาครอบงำ  จะมีแต่พุ่งทะยานออกไปไกลจากขันธ์ 5 
พุ่งทะยานออกไปรับเอาสภาวะการณ์ต่าง ๆ ภายนอก  กลับมาปรุงแต่ง    แล้วทิ่มแทงให้เกิดทุกข์ภายใน


การทำงานที่ยิ่งใหญ่  ก็คือการอยู่กับปัจจุบันของขันธ์ได้.....โดยไม่ทุกข์นั่นเอง


ถ่ายทอดโดย อาจารย์สุดใจ ชื่นสำนวน

 www.ufokaokala.com 

.................................................................
โจ วิเทล
 
"คุณต้องตระหนักว่าพลังของชีวิตนั้นอยู่ในปัจจุบัน 

คนเราไปคิดถึงอนาคต แล้วก็ขว้างพลังทิ้งไปที่อนาคต อนาคตไม่มีหรอก 

เมื่อมันมาอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าเดี๋ยวนี้! เรียกว่าชั่วขณะนี้! 

คนเราไปคิดถึงอดีต แล้วก็ขว้างพลังทิ้งไปที่อดีต! 

แต่อดีตนั้นไม่มี! มันหมดไปแล้ว! 

เมื่อคิดถึงอดีต คุณก็คิดอยู่ในชั่วขณะนี้! 

มีก็แต่ชั่วขณะนี้เท่านั้น และคุณมีความสุขได้ก็ในชั่วขณะนี้ 

เมื่อคุณอยู่ในปัจจุบันขณะ ทุกสิ่งก็เรียบร้อย ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดี!" 

จากหนังสือ The Meta Secret (สุดยอดเดอะซีเคร็ต)